Löbe Granit bygger nytt med inredningssten

Löbe Granit bygger nytt med inredningssten

När syskonen Anna Lönnberg-Brännström och Per Lönnberg tog över Löbe Granit hade det funnits i släkten i över 60 år. Nu har de, som fjärde generationens ägare, breddat verksamheten från gravstenar till inredning.

– Det är roligt att intresset för natursten växer i alla former av inredning, konstaterar Anna Lönnberg-Brännström.

Löbe Granit har länge varit en komplett leverantör av nya gravstenar och gjort renoveringar och textkompletteringar. Genom att de är delägare i både stenbrott och stenindustri i Finland har de kontroll över hela tillverkningsprocessen. Den egna tillverkningen sker i nyligen utbyggda lokaler i Holmsund, strax utanför Umeå. Cirka 70 procent av omsättningen kommer fortfarande av gravstenar, men den del som just nu växer snabbast är produktion och försäljning av natursten till inredning och produkter. Det nya affärsområdet med sten för inredning startades på allvar för ungefär ett och ett halvt år sedan och ligger nu under varumärket Inredningssten.se som erbjuder bänkskivor till kök och badrum, trädgårdsprodukter, byggsten och mycket mer. Anna ägnar sig mest åt ritning och design medan Per ansvarar för produktionen.

– Vi har båda varit verksamma i branschen sedan 90-talet och sedan vi tog över 2006 kan man nog säga att vi under resans gång har lärt oss att också vara företagare, berättar Per Lönnberg.

Ungefär samtidigt som Löbe Granit satsade mer på inredningssten startade de också ett samarbete med EkonomiNord.

– I det läget kan man nog säga att de gick in och blev den ekonomichef eller affärscontroller som vi av olika orsaker saknade då, förklarar Anna Lönnberg-Brännström.

Innan samarbetet inleddes tog Löbe Granit in offerter från ett flertal aktörer.

– Det var faktiskt inte priset som avgjorde utan vi gillade det upplägg EkonomiNord presenterade för oss, säger Per Lönnberg.

En vanlig utmaning för många företagare är att analysera den ekonomiska redovisningen för att kunna fokusera på rätt saker och förbättra lönsamhetsstyrningen och det har medarbetarna på EkonomiNord hjälpt oss med.

– Ofta har man ju en känsla, men att få det svart på vitt gör det tydligare vilka områden man ska prioritera och var man ska lägga energin för att lönsamheten ska bli så bra som möjligt, säger Anna Lönnberg-Brännström.

En annan viktig faktor för att kunna fokusera på rätt saker i verksamheten är att verkligen förstå vad siffrorna betyder.

– Det är inte bara viktigt för oss som leder företaget. Vi vill ju också kunna förklara för personalen varför vi prioriterar som vi gör, berättar hon.

För Löbe Granit är EkonomiNord det ekonomiska bollplanket och bryggan mellan de ekonomiska rapporterna och den operativa verksamheten. Stefan Gardlow är den affärscontroller som jobbar med Löbe Granit och Laila Ålevik sköter den löpande redovisningen.

– Stefan är proaktiv och kommer med mycket idéer och förslag. För oss är det väldigt nyttigt att få ett utifrån perspektiv vilket hjälper oss att tänka nytt, säger Per Lönnberg.