Jag har fått möjligheten att leva min yrkesmässiga dröm

För knappt fyra år sedan tog jag tillvara på möjligheten att förverkliga min yrkesmässiga dröm!

Jag köpte EkonomiNord tillsammans med min fru Marielle och EkonomiNord var vid denna tidpunkt en traditionell redovisningsbyrå och med traditionell menar jag att man ”skötte kundernas papper” och skickade ut resultatrapporter och inbetalningsuppgifter för moms.

Fram till denna tidpunkt hade jag jobbat som verksamhetschef i en rad olika företag och branscher i nästan 15 år. Jag hade märkt att det var ganska ovanligt med chefer som har eftergymnasial ekonomisk utbildning. Med min ekonomiska utbildning som grund har jag alltid kunnat analysera mitt eget resultat, jämfört det med budgeten och därefter gjort handlingsplaner för att nå de ekonomiska målsättningarna.

Min känsla är att detta varit grunden till att jag ofta lyckats bra som verksamhetschef. Min tanke var att med denna erfarenhet ska vi utveckla EkonomiNord till en modernare och mer proaktiv redovisningsbyrå!

Vårt mål är, och har alltid varit, att utveckla vårt företag till ett modernt konsultföretag som har som målsättning att vara våra kunders externa ekonomiavdelning. Vi kommer att fortsätta sköta den löpande bokföringen till våra kunder men vi kompletterar den löpande redovisningen med analyser av resultaten tillsammans med vår kund för att kunden ska ha ett bra beslutsunderlag i den operativa verksamheten. Vi hjälper till att ta fram en handlingsplan som företagsledaren kan använda i sin verksamhetsutveckling och lönsamhetsstyrning. Vi har utökat kompetensområdena hos våra medarbetare med Business Controlling och affärsutveckling för att kunna svara upp mot våra kunders förväntningar.

Vi har kommit en bra bit på vägen i vår strävan i att utveckla EkonomiNord men vi stannar inte med det – det finns alltid saker att utveckla och förbättra. Det passar mig eftersom min dröm är att jobba i ett företag som vill ”göra skillnad” och då måste man ständigt jobba med utveckling!

 

Välkommen till EkonomiNord!